Honorary Chairs

Ao Peng Kong (Civil Engineering Laboratory of Macau)

Giulia Viggiani (University of Cambridge, UK)

General Chairs

Wan-Huan Zhou (University of Macau, Macau, China) 

Tao Xu (Southeast University, China)

Secretary

Zheng Guan (University of Macau, Macau, China) 

International Scientific Committee

Adam Bezuijen  Xue-Cheng Bian Wout Broere Ren-Peng Chen
Yong-Zhan Chen Zhi-Liang Cheng Jian Chu Zhi Ding
Ankit Garg Bin-Chen Hsiung Mandy Korff Lyesse Laloui
Chen-Hui Liu Song-Yu Liu Lord Robert Mair Monika Mitew-Czajewska
Michael Mooney Duncan Nicholson Hua-Fu Pei Shan-Yong Wang
Shu-Ying Wang Wei-Dong Wang Yu Wang Wei Wu
Yang Xiao Jing-Min Xu Jian-Hua Yin Zhen-Yu Yin
Chungsik Yoo Ding-Wen Zhang Dong-Mei Zhang Feng Zhang
Li-Min Zhang Jie Zhang Pin Zhang Ji-Dong Zhao
Lin-Shuang Zhao Gang Zheng Dong-Zhu Zheng

Local Committee

Yang Cheng Liang Gao Zheng Guan
Shu-Yu He He Huang Jun-Hao Jing
Pabodha Maduranga KANNANGARA Kuong-Pui Leong Xiao-Yue Li
Yan Li Zhi-Bin Li Xue Li
Jia-Le Lin Zhang-Rong Liu Thomas M. H. Lok
Mi Pan Su Qin Dian-Jun Sun
Guo-Xing Sun Quan Sun Ping Shen
Tao Wang Shi-Lan Wei Jia-Zheng Zhong

Conference Organizers 

Supporting Journals

Underground Space

Tunnelling and Underground Space Technology

Contact Us

ismacau2024@um.edu.mo